Osobní profil

Jaroslava Jedlinská (rozená Lenfeldová, nar. 1952)

Paličkovat jsem se učila od dětství. Při základní škole ve Vamberku jsem velice pilně, třikrát týdně po čtyři roky, navštěvovala krajkářskou školu. V naší rodině nikdo krajky neuměl, protože veškerá pozornost se věnovala zemědělství. I já jsem se v tomto oboru vyučila, ale už jsem v zemědělství nepracovala.

Místo toho jsem jako sedmnáctiletá nastoupila do výrobního družstva Vamberecká krajka Vamberk. Od té doby jsem krajkám propadla. Nejdříve jsem pracovala na vývojovém oddělení, ale po mateřské dovolené jsem zůstala doma jako domácí pracovnice. Takto jsem byla ve VKV zaměstnaná celkem 22 let, mezitím jsem vychovala tři děti - Danu, Jaroslava a Irenu. Obě dcery paličkují, syn zajišťuje technickou podporu, podobně jako manžel, který pro mě vyrábí dřevěné rámečky na obrázky a veškeré další potřebné věci ze dřeva a kovu.

Na začátku devadesátých let se ve VKV začaly objevovat první potíže a následkem toho byla většina krajkářek propuštěna, mezi nimi i já. Přes veškeré potíže, které s tím souvisejí, jsem v roce 1991 začala v tomto oboru samostatně podnikat. Od té doby paličkuji krajky pro nejrůznější zájemce z tuzemska i ze zahraničí, obvykle na objednávku.

V průběhu let jsem také realizovala návrhy řady známých výtvarnic - paní Evy Fialové (např. Horizont, prostírání, PF, Adam a Eva, ubrus, šál, …), paní Jany Novákové (Dánsko), Vlasty Wasserbauerové (Praha), Jiřiny Pivoňkové (Praha), Hany Kozubové (Lanškroun), Jitky van Lindern z Belgie, a dalších. Moje práce jsou v mnoha zemích světa, na všech kontinentech, ale samozřejmě hlavně v Evropě.

V roce 1983 jsem na základě předložených prací získala titul Mistr lidové umělecké výroby.